Visit Uppsala slott

Välkommen till Uppsala slott

Det här är en portal för att hitta rätt på Uppsala slott, ett av Uppsalas främsta landmärken och historiska platser.

Många spännande historier har utspelats innanför slottets murar. Idag finns fyra publika verksamheter att besöka. Slottet är även säte för Landshövdingen och kontor för många företag. I Rikssalen hålls banketter och större middagar för företag och organisationer. Foto: sfv.se

Welcome to Uppsala Castle
This is a portal to help you find museums, café and experiences at the castle.

VISIT US

Oss kan du besöka

Fyra olika verksamheter kan du som privatperson, företag eller organisation besöka i Uppsala slott. Inom kort kommer också det nya Uppsala slottshistoriska att påbörja sin verksamhet. Klicka på bilderna så kommer du vidare till respektive verksamhets egen webbsida där du kan se öppettider och kontaktuppgifter. Det finns idag ingen övergripande administration för slottet.

At Uppsala Castle there are four public activities. Soon the new museum Uppsala Castle History will start some events. Click pictures to reach the web sites for every attracton at Uppsala Castle.

Uppsala konstmuseum

Uppsala konstmuseum

Uppsala konstmuseum visar modern och samtida konst av nationella och internationella konstnärer med ett särskilt ansvar att bevaka konsten i kommunen och regionen Uppsala.
Uppsala konstmuseum >>

Uppsala Art Museum
Uppsala Art Museum shows modern and contemporary art by national and international artists with a special responsibility to show art in the municipality and region of Uppsala.

Museum Bar & Cafe med Cajsa's Kök

Museum bar & café

Här finns ett stort utbud av fika, glass, lunch, kaffe, afternoon tea, soppa, sallad, wraps och pannkaka. Även festvåning att hyra för bröllop, disputation och jubileum.
Museum bar & café >>

Restaurant and café
A large selection of Swedish fika, ice cream, lunch, coffee, afternoon tea, soup, salad, wraps and pancakes. Also banquet hall to rent for weddings, promovation and jubilee.


Vasaborgen Uppsala slott

Vasaborgen

Vasaborgen är resterna av det ursprungliga Uppsala slott. I de gamla 1500-talsruinerna kan vi erbjuda oförglömliga upplevelser och berättelser. Öppet på sommaren med dagliga visningar. Resten av året förbokade visningar. 
Vasaborgen >>

Castle Ruin Museum
Vasaborgen is the remains of the original Uppsala castle. In the old 16th century ruins, we offer unforgettable experiences and stories. In summer guided tours daily. Year around pre-booked tours.
Information in English >>

Takvandring på Uppsala slott

Takvandring och event

Takvandringen är en upplevelse utöver det vanliga som kittlar i magen. I kupolen på det norra tornet ordnas olika evenemang och visningar. Roof walk >>

Roof walk and events
The roof walk is an extraordinary experience that tickles the stomach. Various events and screenings are organized in the dome of the north tower.

Uppsala konstmuseum

Uppsala slottshistoriska

Uppsala slottshistoriska ska vara ett centrum för berättelsen om slottets och Uppsalas historia och framväxt. Målet är att göra det möjligt för fler att ta del av slottets och Uppsalas historia, och göra slottets kulturmiljö mer tillgänglig. Öppnar våren 2025. Info om Uppsala slottshistoriska >>

Uppsala Castle History
Uppsala Castle History is to be a center for storytelling of the castle's and Uppsala's history and to make the castle's cultural environment more accessible. Opens in 2025.

OM UPPSALA SLOTT

Slottet i Uppsala är ett av stadens främsta landmärken och besöksmål. Idag finns ingen övergripande administration för besöksverksamheten på Uppsala slott.

Många spännande historier har utspelats sig innanför slottets murar, bland annat Sturemorden år 1567, drottning Kristinas abdikering 1654 och flera kröningar.

Det började byggas som en försvarsanläggning 1549 av Gustav Vasa. Efter branden 1702 låg slottet i ruiner tills det byggdes upp igen i mitten av 1700-talet.

Slottet förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV) och övervakas av Riksantikvarieämbetet.

ABOUT UPSALA CASTLE

The castle in Uppsala on the Kasåsen hill, is one of the city's main landmarks.

Many exciting stories have occured within the castle's walls, including the Sture murders in 1567, Queen Kristina's abdication in 1654 and several coronations. 


It was built as a defense facility in 1549 by Gustav Vasa. After a fire in 1702, the castle was in ruins until it was rebuilt in the mid-18th century. 

The castle is managed by the Swedish Property Board (SFV) and supervised by the National Antiquities Authority.

Vad sägs om att arrangera en fest, bal eller konferens i Rikssalen på Uppsala slott?

I Rikssalen får det plats 550 gäster för både dags- och kvällsevenemang. Företag, organisationer, stiftelser, föreningar och andra verksamheter kan boka. Rikssalen på Uppsala Slott utgör t.ex. en lämplig inramning för olika former av kulturella arrangemang. Observera dock att bokning av Rikssalen begränsas av Rikssalsstiftelsens stadgar.